Klidová TF - obrazový atlas

 

V poslední části miniseriálku o klitové TF si můžete prohlédnoutněkolik typických plíkladů záznamu orthostatického testu a průběhy klidové TF v dobré a mizerné sezóně.

Orthostatický test

Orthostatický test ukazuje rovnováhu a reaktivitu vegetativního systému.V záznamu je dobré si všímat nejenprůměrné TF v leže a zvýšení po posazení, ale zejména průběhu klidového záznamu v leže.

Vegetativní únava 

 

Orthostatický test - vegetativní únava

 

Ukázka záznamu vegetativní únavy. Nízká klidová TF (prům. 37), klidová křivka je prakticky bez výkyvů, ukazující naprostou převahu parasympatiku a potlačení sympatiku., Zvýšení po posazení je nevelké.

Optimální kondice 

 

Orthostatický test  - v dobré kondici

 

Vegetativní systém v optimální kondici. Klidová TF je přiměřená (prům. 44), klidová křivka vykazuje krátká zakolísání vlivem aktivity sympatiku, jeho dostatečnou aktivitu ukazuje i zvýšení po posazení.

Začátek virózy  - horečka

 

Orthostaický test - začátek nemoci

 

Takto vypadá křivka na začátkuhorečnatého onemocnění. Vegetativní systém je naprosto rozladěný, prakticky nelze rozlišit klidovou a orthostatickou část křivky, převažuje vliv sympatiku, vysoká klidová TF (prům. 62).

Viróza - průběh 

 

Orthostatický test - nemoc

 

Pozdější fáze virózy. Klidová část křivky je už lépe viditelná, stále je ale vysoký vliv sympatiku, kolísání je nepravidelné a ukazuje stále značnou rozladěnost vegetativního systému, klidová TF je zvýšená (prům. 54).

Viróza - průběh 

 

Orthostatický test - nemoc

 

Konečná zotavovací fáze virózy. Systém se zklidňuje, klidová křivka nabírá podobu"zdravé", stále ještě přetrvává vyšší průměrná hodnota TF (prům. 49) a nepravidelná zakolísání.

Roční průběh orthostatického testu

Graf ranních klidových TF. Tenká čára spojuje naměřená hodnoty, silná ukazuje jejich vážený průměr za 5 dní (vždy dva dny před a dva po každém datu) a vyhlazuje tím extrémy 

Mizerný rok

 Roční průběh orthotestu - špatný rok

 
Záznam sezóny roku 2005, která se vysloveně nepovedla. Klidová TF po zvýšení objemové zátěže v únoru a březnu prakticky neklesá, zůstává stále vysoko nad hodonotu 45 tepů. K poklesu došlo paradoxně až díky odpočinku v období ukončení tréninkových aktivit v poslední čtvrtině roku. Maxima po Novém roce jsou "oblíbené" virózy.

Dobrý rok

 

Roční průběh orthostatického testu - dobrý rok

 

Sezóna 2006 byla naopak pro mě vcelku úspěšná. Na záznamu je možné hezky rozpoznat období odpočinku, kdy ještě přetrvává konečně snížená TF(viz předchozí), období všeobecné přípravy s velkým podílem posilovny s vyšší ranní klidovou TF, období viróz (to není povinné, ale buhužel neumím jinak :-) a rychlý pokles klidovek v důsledku zvýšení objemu vytrvalostního tréniku.Dále je vidět zvýšení klidových TF po začátku závodní sezóny (vyšší intenzita zátěže zvyšuje klidovou TF), pokles v prázdninových měsících, na který má vliv jak narůstající únava, tak pokles závodní aktivitya opětovný nárůst klidové TF v souvislosti s posledními závody sezóny.