Tréninkový systém

 

Od dnešního dne se na těchto stránkách budete setkávat s novým seriálem. „Tréninkový systém“ by vám měl pomoci se orientovat v systému tréninkových prvků a jejich zkratek, se kterými se setkáte jak v online deníku MyTreneek, tak v tréninkových plánech - pokud se rozhodnete stát se mými váženými svěřenci - a nebo pokud si prostě „jen“ budete chtít udělat pořádek ve svém tréninku a zkusíte si napsat vlastní plán.

Začneme bohužel nezbytným technickým úvodem

Tréninkové prvky

  • Co tréninkový prvek je

Je více způsobů, jak popsat tréninkovou jednotku. Po dobrých dlouholetých zkušenostech, které jsem získal díky působení na cyklotrenink.com jsem zvolil popis pomocí jednoduchých předdefinovaných tréninkových situací - tréninkových prvků. Tréninkový prvek je jednoduchá kostička stavebnice, pomocí které se dá postavit/popsat i relativně komplikovaná tréninková jednotka.

Tréninkový prvek je definovaný dvěma rozměry - intenzitou a frekvencí šlapání, v cyklistické terminologii kadencí. Prostor vytvořený dvěma vyčíslitelnými rozměry vyplňuje jakési "tělo", význam nebo chcete li pojmový obsah prvku. Ten je daný už samotným názvem - je zjevné, že Silová Vytrvalost bude o síle, která trvá nějakou dobu, Maximální Spurt o výbušnosti a tak podobně. Mnohdy toto "tělo" dotváří i upřesňující popis tréninkového prvku, vysvětlující jak se má prvek trénovat či co se při něm děje v organismu.

  • Co tréninkový prvek není

Tréninkový prvek není významově zcela totožný s jiným pojmem, který také můžeme najít v literatuře - zátěžovou zónou. Zátěžová zóna je část tepového nebo wattový rozsahu, vztažená k typickým bodům - AeP a AnP u tepů, FTP u výkonu. Neobsahuje v sobě "tělo", další informace potřebné pro popsání tréninku - kadenci či popis provedení. Platí, že tréninkový prvek je rozšířením a upřesněním informace zátěžové zóny.

Tréninkový prvek není kompletní návod, jak trénovat - ZDV (Základní Dlouhodobá Vytrvalost) neobsahuje všechny informace o tréninku vytrvalosti a Kompenzace není návod, jak se kompenzuje jednostranná zátěž. Kompletní informace o tréninku vznikne teprve tehdy, když se prvky jako kostičky stavebnice poskládají do konkrétního tréninkového plánu či popisu tréninku.

  • Prvky v jiném sportu

Ve vzorových plánech najdete prvky aplikované nejen pro cyklistiku, ale i do jiného sportu – do běhu. V tom případě sice vypadne podstatný parametr prvku – kadence, měla by ale být zachována tepová frekvence a „tělo prvku“ - celkové pojetí a zaměření.

Grafy

U každého článečku o prvku se kromě textového popisu setkáte také s několika typy grafů. To pro ty z vás, kteří mají podobně jako já spíš obrazovou než číselnou představivost.

Graf TF-kadence

 

Mapa prvků

 

Jednoduchý graf, který vám ukazuje, jak mnoho či málo se můžete rozmáchnout v tepové frekvenci a kadenci šlapání. Na svislé ose je frekvence šlapání Na vodorovné ose je tepovka, barvy pomáhají rozlišit základní zátěžové zóny. Odpovídající barvy podbarvují prvek v deníku či plánu, takže vám usnadňují rychlou orientaci v intenzitě zatížení. Bíly obdélník vymezuje pásmo, ve kterém byste se měli v rámci tréninku prvku držet.

Graf MMP

 MMP graf

Graf ukazuje vztah prvku vzhledem k MMP křivce (MMP – Mean Maximal Power, křivka středních maximálních výkonů). Šipka ukazuje cílovou oblast, na jejíž rozvoj je prvek zaměřen. Výška šipky oproti výkonu na ose Y naznačuje procento z maximálního výkonu pro danou oblast – ne vždy se totiž prvek trénuje na 100% kritického výkonu pro daný čas.

Graf R-S-V

R-S-V graf

Graf ukazuje, v jakém poěru se v prvku mísí tři základní složky (čas, kroutivý moment na klikách a a frekvenci šlapání) a jak mnoho či málo tím pádem ovlivňuje základní aspekty výkonu – rychlost sílu a vytrvalost.