SpMax - maximální spurt

 

"Spurtové prvky jsou skupinou velmi specifickou ve všech ohledech - v délce trvání i popisu pomocí kadence, tepové frekvence či výkonu." Věta uvozující předchozí spurtové prvky platí bezezbytku i o posledním spurtu maximálním.

TF – rozsah

Průměrný výkon

Faktor intenzity - IF (norm. výkon/FTP)

Index variability – VI (norm. výkon/prům. výkon)

kadence

Na vstupu do intervalu << AeP

Snaha o maximální dosažitelný

Nelze (norm. výkon vyžaduje pro výpočet alespoň 30 sec. délku intervalu

Nelze (norm. výkon vyžaduje pro výpočet alespoň 30 sec. délku intervalu

Cca 80 → 120

Rozhodující a řídící parametr je u SpMax rychlost nebo ještě lépe výkon. Záměrem tohoto prvku je totiž jediné - maximální akcelerace v daném časovém úseku, maximální rozdíl mezi vstupní a výstupní rychlostí. Nic víc, nic míň.
SpMax v grafu TF-kadence

Provedení tohoto intervalu je těžší, než by se na první pohled zdálo. Je nutné sladit převod s optimální rychlostí vstupu do intervalu i s profilem, na kterém budeme spurtovat. Příliš těžký převod nebo příliš pomalá jízda znamená, že se nohy zaseknou a výkon a akcelerace bude slabá (výkon není jen síla na pedál, ale síla x otáčky!). Příliš vysoká rychlost nebo příliš lehký převod znamená totéž (výkon nejsou jen otáčky, ale síla x otáčky!). Proto tento interval není jen o hrubé výkonosti, ale i o cyklistické a závodnické dovednosti.

SpMax v RSV diagramu

Měření výkonu přímo v intervalu je v tomto případě vynikající a v mnoha ohledech dokonce naprosto nenahraditelnou vymožeností. Pokud máte měření výkonu, je vašimím jediným cílem dosáhnout jeho maxima a příště ho nejlépe ještě překonat. A za tímto účelem si můžete hrát s převody a nájezdní rychlostí do alelujá :-). Výkon může být také dobrým kritériem pro ukončení sady spurtů - můžete si stanovit hranici, kterou když už nedokážete dosáhnout, sérii nebo veškerý trénink spurtů ukončíte a vyrazíte k domovu.

SpMax v diagramu MMP
Tepová frekvence je důležitá hlavně vstupní. Měla by být co nejnižší i když dolní hranice nebo ZDV tady nemůže být vždycky tak úplně dodržená, přece jen potřebujete určitou vstupní rychlost a tu musíte nějak získat. Nicméně i tady rozhoduje o konečném výsledku nabití ATP-CP baterie a proto se snažte rychlos před začátkem intervalu získat co nejlaciněji. Konečná TF dokáže v tomto případě vystoupat i pře anaerobní práh, ale pro hodnocení intervalu není podstatná.

Spurt by měl mít klasické provedení, tedy začátek ze sedla  konec popřípadě v sedle. Čím déle a do vyšších otáček dokážete spurtovat ze sedla, tím lépe pro vás. Možné je tu i alternativní provedení spurtu ze skupiny nebo zpoza automobilu či motorky - samozřejmě ještě náročnější než obyčejný spurt samostatný.