Diesel nebo benzín ? – obrázková příloha

vzorec glukózy v nejpohlednější podobě


tentýž druh zobrazení, tentokrát fruktózy


řepný cukr (sacharóza) je spojením glukózy a fruktóz


spojením pěti glukóz vzniká maltodextrin


amylóza je rostlinný škrob, tvořený jednoduchými různě dlouhými řetězci glukózy


glykogen je zásobárnou sacharidové energie u živočichů. Rozvětvená struktura řetězce umožňuje zrychlit uvolňování glukózy


schémátko jednoduché bílkoviny. Kolečka stejných barev mají znázorňovat shodnou aminokyselinu. Kromě vytvoření řetízku se některé aminokyseliny přímo spolu nesousedící mohou dále spojovat a tak zajišťovat prostorové utváření bílkoviny. Tak příroda vyrábí všechny své součástky. Jednoduché a elegantní

Hladina glukózy při vytrvalostním výkonu

Při vytrvalostním výkonu pod aerobním prahem hladina jakoby kmitá mezi normální úrovní, kdy inzulín zajišťuje přístup ke glukóze pro všechny buňky…

a lehce sníženou hladinou, vyžadující přísun glukózy ze zásob. Ten zajišťuje glukagon. Vzor roztopené čokolády v pístu svalu znázorňuje převahu práce „na tuky“.


Hladina glukózy při práci mezi aerobním a anaerobním prahem

Po překročení aerobního prahu spotřeba glukózy vzroste. Neslouží už jen jako podpalovač pro metabolismus mastných kyselin, ale začne krýt i část energetické spotřeby. Nejzatíženější svalová vlákna pracují už dokonce v anaerobním režimu. Nárůst zakyselení otevře zátěžový ventil, produkce inzulinu klesne následkem lehkého poklesu glykémie. I tady je ještě část energie získávána z tukových zdrojů.


Pokles hladiny glukózy při náhlém zakyselení

Při náhlém prudkém zvýšení intenzity práce se může část glukózy velmi rychle přeměnit na laktát a způsobit pokles glykémie i při dostatečných zásobách glykogenu. Takový výkyv může vést k pocitům vyčerpání buď přímo, nebo postupným „opotřebením“ (podle hesla stokrát nic umořilo vola).


Rozkolísání glykémie traťovkou s příliš vysokým glykemickým indexem

Tenhle obrázek už znáte. Ukazuje nastavení regulace při zatížení mezi aerobním a anaerobním prahem.

Vydatný přísun rychlých cukrů během zátěže zdvihl glykémii. Náhlý přebytek vyvolal zvýšení produkce inzulinu a nabídnutí nadbytku glukózy všem buňkám. Glukóza teď letí téměř „Pánubohudooken“. Převis nabídky nad poptávkou po glukóze dovolil navíc svalům zpracovávat palivo, nevyžadující tolik kyslíku.

Nutný důsledek plýtvání – glukóza v krvi došla. Zpětná vazba má ale lehké zpoždění a tak jsou inzulínové branky stále ještě otevřené.

Následuje totální a dokonalé rupnutí. Inzulínové ventily jsou už sice uzavřené, ale přísun ze zásob se zatím ještě nerozběhl. Mozek, aby získal co nejvíc cukru pro sebe, svaly zastavil.


Hyperglykémie při cukrovce – chybění inzulinu

Cukrovka mladistvých je způsobena neschopností slinivky vyrábět vlastní inzulín. Glukóza z krve následkem toho nemůže přecházet do buněk a hromadí se v krvi. Kromě mozku proto ostatní tkáně hladoví uprostřed nadbytku. Svaly se, jak vidíte, pokouší pracovat na mastné kyseliny, což ale bez glukózy moc nejde. Přepadem přes ledviny (na obrázku v pravém horním rohu velké nádrže) glukóza tělo opouští. Bohužel s sebou bere významné množství vody.