Tréninkový systém

„Tréninkový systém“ by vám měl pomoci se orientovat v systému tréninkových prvků a jejich zkratek, se kterými se setkáte jak v online deníku MyTreneek, tak v tréninkových plánech – pokud se rozhodnete stát se mými váženými svěřenci – a nebo pokud si prostě „jen“ budete chtít udělat pořádek ve svém tréninku a zkusíte si napsat vlastní plán.

Začneme bohužel nezbytným technickým úvodem

Tréninkové prvky

Co tréninkový prvek je

Je více způsobů, jak popsat tréninkovou jednotku. Po dobrých dlouholetých zkušenostech, které jsem získal díky působení na cyklotrenink.com jsem zvolil popis pomocí jednoduchých předdefinovaných tréninkových situací – tréninkových prvků. Tréninkový prvek je jednoduchá kostička stavebnice, pomocí které se dá postavit/popsat i relativně komplikovaná tréninková jednotka.

Tréninkový prvek je definovaný dvěma rozměry – intenzitou a frekvencí šlapání, v cyklistické terminologii kadencí. Prostor vytvořený dvěma vyčíslitelnými rozměry vyplňuje jakési „tělo“, význam nebo chcete li pojmový obsah prvku. Ten je daný už samotným názvem – je zjevné, že Silová Vytrvalost bude o síle, která trvá nějakou dobu, Maximální Spurt o výbušnosti a tak podobně. Mnohdy toto „tělo“ dotváří i upřesňující popis tréninkového prvku, vysvětlující jak se má prvek trénovat či co se při něm děje v organismu.

Co tréninkový prvek není

Tréninkový prvek není významově zcela totožný s jiným pojmem, který také můžeme najít v literatuře – zátěžovou zónou. Zátěžová zóna je část tepového nebo wattový rozsahu, vztažená k typickým bodům – AeP a AnP u tepů, FTP u výkonu. Neobsahuje v sobě „tělo“, další informace potřebné pro popsání tréninku – kadenci či popis provedení. Platí, že tréninkový prvek je rozšířením a upřesněním informace zátěžové zóny.

Tréninkový prvek není kompletní návod, jak trénovat – ZDV (Základní Dlouhodobá Vytrvalost) neobsahuje všechny informace o tréninku vytrvalosti a Kompenzace není návod, jak se kompenzuje jednostranná zátěž. Kompletní informace o tréninku vznikne teprve tehdy, když se prvky jako kostičky stavebnice poskládají do konkrétního tréninkového plánu či popisu tréninku.

Prvky v jiném sportu

Ve vzorových plánech najdete prvky aplikované nejen pro cyklistiku, ale i do jiného sportu – do běhu. V tom případě sice vypadne podstatný parametr prvku – kadence, měla by ale být zachována tepová frekvence a „tělo prvku“ – celkové pojetí a zaměření.