Wattmetry

Jsem biker hobbík a neustále přemýšlím, jak zdokonalit svůj trénink. V současné době zvažuji, jestli nevyužít v tréninku wattmetr. Vlastně o tom ale nic netuším – co vše je k tomu potřeba, zda zvládnu kontrolovat trénink sám, nebo se trvale neobejdu bez trenéra. Můžete mi poradit?

Protože odpovídám hypotetickému průměrnému čtenáři a nikoliv konkrétnímu klientovi, mohu si na úvod snad dovolit lakonickou a nepříliš zdvořilou odpověď – pokud o wattmetru vlastně nic netušíte, pak zřejmě ještě nebude pro vás vhodný ani potřebný. Kupovat wattmetr je něco podobného jako kupovat špunt. Je samozřejmě možné koupit nejdřív zátku a potom hledat díru, do které jí nacpu, mnohem racionálnější je to ale obráceně.

Trénink podle wattmetru není metoda, která by byla nadřazená tréninku podle tepové frekvence, nebo by dokonce tepy nahrazovala. To je jen marketingový koncept, který má pro zákazníka odůvodnit nemalou cenu. Troufám si říct, že vůbec není nic takového jako dvě různé metody. Všechno je to jeden trénink kontrolovaný senzory. Měření výkonu je, stejně jako tepová frekvence, kadence, rychlost, moxymonitor či výškoměr,  jen další senzor, kanál informací, který máme možnost sledovat. V době svého vzniku byl wattmetr jediným senzorem, který dokázal alespoň nepřímo “vidět” do oblasti krátkodobých rychlých změn podávaného výkonu a nad anaerobní práh – tedy do míst kde má tepová frekvence buď příliš dlouhou reakční dobu a nebo se její dynamika “odpojuje” od dynamiky změn výkonu. Po příchodu měření koncentrace svalového kyslíku ovšem význam wattmetrů pro bezprostřední  okamžitou kontrolu tréninku zřejmě poklesne, protože moxymonitor vidí přímo do pracujícího svalu, v reálném čase a v celém rozsahu zatížení. Navíc tam wattmetr vidí jen nepřímo – vidí výkon, kterého v tuto chvíli dosahujeme, už ale nevidí jak a za jakou cenu ho dosahujeme, tedy jestli trénujeme to, co chceme a nebo něco jiného.

Nutnost pořídit si trenéra a nebo se trénovat sám je s wattmetrem stejně jako bez něj relativní a s přístrojem přímo nesouvisející. Vždycky jsou tu dvě možnosti – buď si všechno potřebné nastudovat a všechna rozhodnutí okolo tréninku dělat sám a nebo tuhle práci přenést na někoho jiného a sám jen jezdit. To je stejné s wattmetrem jako s pouze s tepovkou. Rozhodně je ale nutné  dobře ovládat základní teorii tréninku podle tepové frekvence, bez toho by údaje z wattmetru vůbec nedávaly smysl. Jezdit s výkonem také předpokládá pravidelnou a častou potréninkovou analýzu nasbíraných dat. Bez toho je údaj na displeji jen bezobsažné číslo, se kterým se dá tak maximálně pochlubit u piva. Trénink s wattmetrem je nadstavba, doplňující informace v režimech, do kterých tepová frekvence . Je to stejné jako rozhodnout se učit rovnou matematiku pro střední školy a vynechat druhý stupeň školy základní.