Doporučený postup pro návrat ke sportu po prodělané infekci COVID-19

dav

Odborné stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství

Protože sportovců po prodělané infekci virem SARS-CoV-2, lidově kovidem, koronavirem nebo též koronáčem stále přibývá. vytvořila skupina lékařů ČSTL doporučený postup pro návrat k plné sportovní tréninkové zátěži. Zde v článečku najdete výtah a „překlad“ doporučeného postupu adaptační zátěže do terminologie použité na mých stránkách, v odkazu potom plné znění doporučení.

Asymptomatický pacient, pozitivní PCR test nebo nařízená karanténa

Osoba, u které byl proveden PCR (nebo ekvivalentní) test na COVID-19 s pozitivním nálezem či má nařízenu karanténu a je po celou dobu klinicky zcela bez příznaků.

Základem je dodržení aktuálně platných karanténních opatření a kontrola přítomnosti případných symptomů onemocnění COVID-19. Vhodný je klidový režim či v omezené míře trénink na úrovni Stupně I1 (viz níže). Návrat k systematickému tréninku po ukončení karantény (minimálně 10 dnů od posledního positivního testu nebo posledního rizikového kontaktu) je možný bez lékařského vyšetření a pokračuje podle níže uvedeného schématu (stupně I1-I5). Vyskytnou-li se v průběhu návratu do tréninku obtíže, je třeba konsultovat stav s lékařem.

Symptomatický pacient s různou závažností příznaků

Před nástupem do tréninku je v případě vrcholového a výkonnostního sportovce nutno, v případě hobby sportovce doporučeno absolvovat mimořádnou lékařskou prohlídku v rozsahu specifikovaném v příloze.

Pozn.: Ačkoliv se s doporučeními v dokumentu ztotožňuji, upřímně si nedovedu představit, že je takové množství mimořádných lékařských prohlídek možné za dané situace ve zdravotnictví realizovat v řádu měsíců, natož do deseti dnů, jak je obsaženo v doporučení. Šance, že hobby sportovce někdo v daném rozsahu a čase vyšetří je v dnešní situaci menší než na výhru jackpotu ve sportce. Proto za sebe velmi doporučuji s návratem do tréninku po prodělané infekci s byť i jen lehkými příznaky počkat nejméně 3 týdny a teprve poté absolvovat postupné zapracování do zátěže podle uvedeného schématu. Většina cyklistů má stejně před sebou podzimní pauzu a cyklokrosové závody jsou zrušeny a je velmi nejisté, zda se vůbec letos rozběhnou…

Přehled postupného návratu ke sportu

Stupeň 0Stupeň 1Stupeň 2Stupeň 3Stupeň 4Stupeň 5
IntenzitaKLID!KOMPZDVTempoRV/SVSprinty, Max, závod
Délka (dní)7 – 107 – 102 – 52 – 51 – 3
Ekvivalent laktátu (mmol/l)0,8 – 1,31,0 – 2,01,5 – 3,5+- AnP
Postupný návrat k zátěži

Kompletní tabulka má smysl pouze pro sportovce, kteří zamýšlejí v následujících měsících ještě závodit. Pokud máte před sebou pouze podzimní odpočinek a všeobecnou přípravu, určitě zůstaňte až do Vánoc maximálně do stupně 2. Nic vám neuteče a ušetříte se možných velkých patálií.

Plné znění textu laskavě poskytl MUDr. Jiří Dostál