SV- silová vytrvalost

Po nedlouhé odmlce způsobené aktuálnějšími články se opět vracíme k popisu tréninkovému systému, se kterým se setkáte, pokud si povedete tréninkový deník na MyTreneek a nebo se stanete mými váženými klienty (tedy, ne že vás budu pravidelně vážit, pouze si vás budu vážit:-). Dalším na řadě je prvek Silová Vytrvalost.

TF – rozsahPrůměrný výkon/ FTPFaktor intenzity – IF (norm. výkon/FTP)Index variability – VI (norm. výkon/prům. výkon)kadence
(AeP – 5 tepů) – (AnP – 5 tepů)Cca 90 – 120%0,9-1,21.1.200150 – 70 podle sklonu terénu

Silová vytrvalost je charakterizovaná vyšší než obvyklou silou na pedál při nízké frekvenci šlapání.
Rozsah SV odpovídá tepově přibližně rozpětí aerobní – anaerobní práh, tedy oblasti, které říkáme vcelku pochopitelně meziprahová oblast. Frekvence šlapání je nízká. Orientačně to znamená 60 – 70 ot./min. po rovině a 45 – 65 ot.min do kopce. Stále by měla ale být otáčka plynulá. bez zadrhávání. Subjektivní pocit je plynulá silová jízda s nepřirozeně nízkou kadencí. Převod je nutno zvlášť v případě nepravidelnějšího sklonu terénu volit uvážlivě, tak aby nedošlo k „zavisení“ při náhlém zvětšení svahu.

Pokud trénujete podle výkonu je odpovídající zatížení cca 90% – 120% FTP podle délky intervalu a sklonu. Platí, že čím prudší kopec, tím vyšší procento FTP. Jako u SV platí, že tepově je SV meziprahové, podle výkonu nadprahové (záměrně nepíšu anaerobní, jde o interval aerobně laktátový). Je to proto, že tepovka má v tomto typu intervalu již poměrně dlouhý skluz a začíná růst teprve poté, co začne být organismu jasné, že tuhle zátěž prostým odložením kyslíkového dluhu do laktátu nevyřeší.


Délka intervalu je optimální podle konkrétního tréninkového záměru od 5 do 10 minut a v zejména v případě· tréninku v kopcích je možno je prodloužit u dobře trénovaných závodníků až ke 30 minutám. V takovém případě bych ovšem doporučil volit poněkud vyšší kadenci, blíže k 70 ot./min.

Pozor! Čas intervalu začíná běžet již od okamžiku, kdy změníte převod a začnete zrychlovat! Mnoho závodníků ve snaze být důslední spouští pomyslné stopky teprve tehdy, když dosáhnou dolní hranice cílového tepového pásma. K takové přísnosti tu není žádný důvod – jde především o výkon (i když ho zrovna vy nevidíte), tepovka pouze signalizuje rychlost přenosu kyslíku a úhrady dluhu. Zvlášť pokud jedete intervaly kratší a jste před startem do intervalu dobře vydýchaní (jak tomu ostatně má být), může se stát, že se do cílového pásma tepů dostanete až těsně před koncem intervalu. U SV k pomalé akceleraci tepovky hodně přispívá i nízká frekvence šlapání.


Teoreticky je i SV možno jezdit v jakémkoliv profilu terénu, prakticky považuji za optimální rovinu a kopce se sklonem do 5%. V prudších sklonech je již pro většinu závodníků obtížné udržet dostatečnou plynulost otáčky.