Trénink podle kadence

V předchozí kapitolce jsme se zmínili o tom, že tepovou frekvenci výrazně ovlivňuje kadence šlapání. Sledování kadence při tréninku je tedy jedním z důvodů, jak tuto přirozenou chybu kontroly tréninku tepovou frekvencí zmírnit. Kombinace TF a kadence je také přirozeným přechodovým stupněm k tréninku s měřením výkonu.Frekvence šlapání má i jiné důsledky. Podle mnohých studií se ukazuje, že optimální energeticky nejvýhodnější a nejvytrvalejší kadence je mezi 60 – 70 otáčkami za minutu. Bohužel zkušenost ukázala, že tato rychlost šlapání neumožňuje dosažení dostatečného výkonu pro závodění, respektive vyžaduje tak vysoké síly na pedál, že při vyšších výkonech příliš zatěžuje svaly cyklisty a znemožňuje akceleraci. Proto se za optimální kadenci považuje rozmezí přibližně mezi 90 – 100 otáčkami za minutu po rovině a nad 70 ot./min při jízdě do kopce. Tato dovednost už ale není ani svalům, ani nervovému řízení přirozená a musí se tréninkem udržovat. A tady je druhý důvod měření kadence.

Třetí důvod s předchozím souvisí. Kontrolou kadence při tréninku můžeme řídit, zda tréninkem atakujeme spíše silovou nebo rychlostní složku výkonnosti. I v případě kadence si tedy můžeme vytvořit jakési zóny s převažujícím specifickým účinkem.

KadenceCharakteristikaVýznam
50 – 70 ot./minNízká, silová kadenceTrénink silové vytrvalosti
70 – 100 ot./minBěžná kadenceVytrvalostní trénink
> 100Vysoká kadenceRychlostně vytrvalostní nebo rychlostní trénink, technický nácvik frekvenčního šlapán


Najdete v knize J. Sekera, O. Vojtěchovský Cyklistika – průvodce tréninkem , Grada 2009