Typy svalové kontrakce a cyklistika

Cyklistika je z pohledu mechaniky svalové kontrakce jedním z nejvýhodnějších sportů – i proto lze dosahovat na kole rychlostí a pracovat s efektivitou, o kterých se jiným obdobným sportům může jen zdát. Jak svalové kontrakce funguje?

Běžně uvažujeme o svalové práci jako o činnosti, při které se svalové bříško zkrátí a oba konce k sobě přiblíží. Takový režim práce se nazývá kontrakcí izotonickou – mění se délka svalu při přibližně stejné síle, při stejném svalovém tonu neboli napětí. Izotonickou kontrakci je v souvislosti s principem funkce kontraktilních bílkovin zdánlivě nejsnazší si představit. Aktin a myosin do sebe zajíždění – sval se zkracuje…

Svaly ale pracují úplně stejně, i když nehybně stojíme, tlačíme proti zdi a dokonce i když fungují jako brzda, když se nezkracují, ale natahují. Kontrakce, při které se při práci délka svalu nemění se nazývá izometrickou, když délka svalu roste, je to kontrakce excentrická. Ty už se s představou sérií záškubů snášejí hůř.

Práce svalu tak trochu připomíná driblování s míčem. Dráha pohybu míče se může zkracovat, být stejná a nebo se prodlužovat, míč musí stejně pořád kmitat. Stejně tak má i sval v úplném klidu určitý základní tonus a probíhají v něm tím pádem stále nějaká záškuby. Při práci se pouze změní jejich počet a množství zapojených svalových jednotek.

Úplně jedno to ale svalu není. Čím méně se charakterem práce podobá základní přirozené tendenci svalu se zkrátit, tím více jsou svalové bílkoviny namáhané v tahu a tím snáze se poškodí. Nejméně poškozující je kontrakce izotonická, izometrická už je horší a nejvíce poškozuje sval kontrakce excentrická.

V praxi poznáte mohutné poškození svalových bílkovin velmi jednoduše – objeví se takzvaná svalová horečka, namožení neboli svalovice. Stav je to dobře známý každému sportovci, je ovšem spojovaný zcela s něčím jiným a to s laktátem. Mýtus je to starý a dávno překonaný, přesto stále i v knihách opakovaně udržovaný. Přesvědčit se o tom můžete velmi snadno. Udělejte rychle za sebou deset krát deset dřepů s minutovou pauzou. Laktát budete mít naprosto mizivý, tepovku nevýznamnou, ale nazítří a pozítří budete mít velký problém vstát z postele či záchodku (i západního, neřkuli tureckého ;-). Příčinou svalovice bude hlavně brzdění váhy těla při rychlém pohybu směrem dolů.

Cyklistika má v tomto ohledu oproti například běhu velkou výhodu. Izometrická složka je minimální a excentrická dokonce žádná (výjimkou je MTB a amortizace rázů v terénu), poškození a následné namožení bývá naprosto minimální. Leč pozor! Cyklistovy svaly nejsou díky tomu na podobnou torturu vůbec adaptované a „svalovice“, čekající ho po první podzimní posilovně nebo vyběhnutí je o to větší. I k tomu musí cyklista přihlížet při plánování tréninku.