Zóny: watty a tepy

Chcem sa spýtať, pretože neviem ako mám postupovať pri tréningoch podľa wattov. Ak držím nejakú hranicu wattov, ktorá prislúcha nejakej tepovej zóne, tak po určitej dobe mi stúpnu tepy nad túto hranicu, idem do inej zóny. Napr. Idem waty, ktoré prislúchajú 2 zóne a tomu zodpovedajúce tepy. Po určitej dobe (intervalový tréning), stúpnu tepy do 3 zóny. Je možné trénovať tak ,že tie watty držím, nehladiac na tepy?

V zásadě jsou dvě možné odpovědi

  • zóna je příliš optimisticky nastavená
  • jedete v ní příliš dlouho

Obecně platí, že wattové a tepové zóny se kryjí jen omezeně. Bezpečně se kryjí jen zhruba po aerobní práh, potom už se začne projevovat vliv tzv kritického času, tedy fakt, že na daném výkonu udržíme předpokládaný stav vnitřního prostředí a tedy i tepovku jen určitou omezenou dobu. Po této době začne nejprve tepová frekvence růst a po dosažení určité hranice kyslíkového dluhu/zakyselení výkon klesat. Nad aerobním prahem je proto nutné určovat cílový výkon podle křivky kritických výkonu podle délky intervalu. Tedy plánujete li 30 minutový interval, potřebujete si vyhledat ve Vašem analytickém software v křivce kritických výkonů kritický výkon pro 30 minut a ten se snažit dodržovat. Tepová frekvence by potom neměla u intervalů v délce větší než zhruba 10 minut překračovat hodnotu anaerobního prahu, jinak jste zvolil příliš vysoký výkon.

Pokud nejste schopný udržet tepovou frekvenci pod aerobním prahem u výkonů, který by teoreticky měl být pod Vaším aerobním prahem z laktátové křivky, jedete buď příliš dynamicky a nebo je určení aerobního prahu příliš optimistické. To druhé se stává velmi často – vždyť délka intervalu v laktátové křivce je obvykle tři minuty a my předpokládáme, že udržíme stejný stav vnitřního prostředí a tedy i tepovou frekvenci mnoho desítek minut. Doporučuji tedy rozhodně trénovat základní aerobní vytrvalost na průměrném výkonu výrazně pod teoretickou hodnotou aerobního prahu.

V každém případě pokud Vám tepová frekvence překračuje zamýšlenou zónu, je třeba výkon snížit nebo interval ukončit, nikoliv ho držet tepům navzdory. Při tréninku jde o to trénovat stabilitu vnitřního prostředí, nikoliv výkon za každou cenu. Nehledě na to, že by pokles výkonu stejně dříve či později následoval, navzdory Vaší vůli.