Parasympatikus vs sympatikus v HRV

Seriál HRV (variabilita pulzu)
Seriál HRV (variabilita pulzu)

V HRV analýze ve skutečnosti nehodnotíme přímo poměr „síly“ sympatiku proti parasympatiku, protože jen parasympatikus má svoje vlastní signální ukazatele. Vliv sympatiku dokážeme „vidět“ jen nepřímo, jako pokles aktivity parasympatiku v rámci celkové aktivity vegetativního systému, tedy dohromady sympatiku i parasympatiku. Jedinou výjimkou je LF/HF poměr, kde nízká hodnota signalizuje aktivitu parasympatiku, vysoká sympatiku.

Rychlá reference

Domain+PS+PS&S
Time rMSSDSDNN (SDRR)
ln(rMSSD)
NNxx
PNNxx
Frequency HF LF
VLF
ULF
nízký LF/HF poměr
Poincare PlotSD1SD2
S